UREDBA REACH

Želite saznati više informacija o uredbi REACH i svom vozilu?Propisi o upotrebi kemijskih tvari
Europska unija usvojila je uredbu REACH (registracija, procjena, autorizacija i ograničenje upotrebe kemijskih tvari) 2007. godine s ciljem poticanja zaštite ljudskog zdravlja i zaštite okoliša od rizika povezanih s kemijskim tvarima. 

Ovaj se propis primjenjuje postupkom prikupljanja i analizom svojstava i opasnosti svake tvari koja se koristi u industrijskim proizvodnim procesima. 

U skladu s našim obvezama, jasno i transparentno prenosimo informacije o tvarima sadržanim u stavkama za održavanje, o održavanju i popravku vašeg vozila.
Dacia WLTP propisi

Uvod u nove propise

WLTP i RDE
Za što se zalaže marka Dacia

Marka Dacia

Za što se zalažemo