Nove oznake za nove dizelske i benzinske motore

Dizelski motori blue dci
DIZELSKI MOTORI BLUE DCI
Da bi se smanjila emisija štetnih tvari, novi dizelski motori Blue dCi opremljeni su sustavom SCR* (Selective Catalytic Reduction) koji radi sa sredstvom AdBlue®. Ova tehnologija neprekidno pretvara dušikov oksid (NOx), koji ispuštaju dizelski motori, u bezopasne plinove (paru i dušik).

Učinkovita u svim slučajevima, ova tehnologija nema nikakav učinak na performanse motora Blue dCi. Korištenje ove tehnologije u skladu je s novim, strožim i zahtjevnijim standardima.
PREDNOSTI
Sadrži 32,5% čiste ureje i 67,5% demineralizirane vode, sredstvo AdBlue je bezbojna i bezopasna vodena otopina.
AdBlue je dostupan na većini benzinskih crpki.

Vaš će vas automobil povremeno podsjetiti kada treba nadopuniti AdBlue u spremnik goriva.

VRIJEDI OBRATITI PAŽNJU
Sredstvo AdBlue mora se koristiti u čistom obliku.
Sredstvo ima svoj vlastiti spremnik kojem se može jednostavno pristupiti putem vanjskog poklopca koji se koristi i za spremnik dizelskog goriva, ili putem zasebnog poklopca.

Dizelsko gorivo i sredstvo AdBlue moraju se točiti samo u vlastite spremnike. U slučaju pogreške ne pokrećite motor jer biste mogli oštetiti sustav SCR.
(*) Selektivna katalitička redukcija uključuje ubrizgavanje amonijaka (NH3) iz sredstva AdBlue u katalizator ispušnog sustava. Izazvana kemijska reakcija pretvara dušikove okside (NOx) u plinove koji ne onečišćuju okoliš (paru i bezopasni dušik).
Benzinski motori s filtrom krutih čestica (FAP)
BENZINSKI MOTORI S FILTROM KRUTIH ČESTICA
Radi smanjenja emisije krutih čestica, novi benzinski motori s izravnim ubrizgavanjem sada u ispušnom ventilu imaju filtar krutih čestica (FAP).

Ta tehnologija uklanja čestice iz ispušnih plinova zadržavajući ih u mikroporama strukture slične pčelinjem saću te ih zatim spaljuje automatskim i redovitim postupkom regeneracije. 

Benzinski motori s ovom tehnologijom nazivaju se TCe FAP. 

Prednosti
Filtar krutih čestica ne zahtijeva održavanje.
Ne utječe na upravljanje automobilom. 
I ne utječe na potrošnju goriva i emisije CO2.   
Pročitajte i sljedeće
STANDARD EMISIJA PREMA WLTP
Propis koji se više odnosi na emisije CO₂ tijekom vožnje i dnevnu potrošnju goriva.

Saznajte više

Priproda
Ekološki standardi i propisi
dacia range
Nove oznake o energetskoj učinkovitosti guma
regulation and eprel registration
Uredba REACH