Opće informacije o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Poduzeće Renault Nissan Hrvatska d.o.o., koje na našem tržištu zastupa marke Renault, Dacia i Nissan, te ovlašteni koncesionari spomenutih marki, posvećeni su pružanju najviših standarda zaštite podataka i privatnosti. Stoga smo vam pripremili niz dokumenata u kojima se možete upoznati sa svojim pravima, načinom na koji upotrebljavamo vaše podatke, kolačićima koje upotrebljavamo i poduzećima koja obrađuju vaše osobne podatke.


U društvu Renault Nissan Hrvatska d.o.o. imenovali smo osobu ovlaštenu za zaštitu podataka.


U slučaju bilo kakvih pitanja ili ako imate problema u pogledu obrade vaših podataka, pošaljite poruku na zop.dacia@renault.hr.