Opće informacije o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Društvo RCI USLUGE
Društvo RCI USLUGE (poznat pod komercijalnim nazivom Mobilize Financial Services) vašu privatnost smatraju prioritetom pri ispunjavanju vaših potreba. Glavna je svrha ovog dokumenta obavijestiti vas o osobnim podacima koje prikupljamo, o načinu njihove obrade i o tome kako to utječe na vas i na prava koja imate na temelju zakonodavstva i koja vam jamči društvo RCI.

Grupacija RCI Banque imenovala je ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka za cijelu grupaciju. Za sva pitanja povezana sa zaštitom podataka ili pravima koja iz nje proizlaze u Hrvatskoj se možete obratiti osobi odgovornoj za zaštitu podataka na adresu e-pošte: adriatic_dpo@mobilize-fs.com.