Pravna obavijest

Za potrebe ove pravne obavijesti internetska stranica znači skup podstranica na adresi www.dacia.hr.

Sva prava su pridržana. Informacije i materijali na elektroničkoj adresi www.dacia.hr zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva Grupe Renault, društva Renault Nissan Hrvatska ili društava čiji su sadržaji uključeni u stranicu www.dacia.hr.

Stranicama www.dacia.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Renault izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan.  Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira Renault Nissan Hrvatska.

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i materijali na stranici www.dacia.hr informativnog su karaktera. Društvo Renault Nissan Hrvatska trudit će se osigurati optimalno funkcioniranje stranice www.dacia.hr, ali ne preuzima nikakve odgovornosti i jamstva za neometano korištenje stranice www.dacia.hr. Svi korisnici stranicu www.dacia.hr koriste na vlastitu odgovornost. Niti društvo Renault Nissan Hrvatska, niti bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u stvaranju, nastanku i izradi stranice www.dacia.hr ili još uvijek sudjeluje u nadogradnjama i novim informacijama i materijalima, ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija i materijala na stranici www.dacia.hr ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Društvo Renault Nissan Hrvatska također ne može biti odgovorno ni za kakve povrede (uključujući one koje prouzroče virusi) računalne opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije pomoću koje je moguće ostvariti pristup stranici, zbog vašeg posjeta stranici ili bilo kakve njezine uporabe. Društvo Renault Nissan Hrvatska ne može biti odgovorno ni za kakvu štetu bilo koje vrste, a koja bi mogla nastati zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice www.dacia.hr. Društvo Renault Nissan Hrvatska će nastojati osigurati točnost, ažuriranje i cjelovitost podataka koji se nalaze na tim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost, ažuriranje i cjelovitost.

Društvo Renault Nissan Hrvatska može u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeniti te stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice tih promjena.

Ograničenje korištenja informacija i materijala

Informacije i materijale koji su prikazani na ovoj stranici možete skinuti s mreže za vašu osobnu uporabu, pri čemu ne smijete promijeniti oznake autorskih prava, druge obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i tiskanje informacija i materijala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, izmjena informacija i materijala na stranici www.dacia.hr ili njihovo slanje poštom te širenje na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog dopuštenja je zabranjeno. Isto tako je zabranjeno korištenje bilo kojeg elementa stranice www.dacia.hr u bilo koje druge svrhe, osim za isključivu osobnu, nekomercijalnu i kućnu uporabu.

Društvo Renault Nissan Hrvatska ne odgovara za oblik i sadržaj internetskih stranica koje su na bilo koji način povezane sa stranicom www.dacia.hr. Prilikom posjete i korištenja povezanih internetskih stranica odgovornost društva Renault Nissan Hrvatska u svim je slučajevima isključena.

Ovu pravnu obavijest društvo Renault Nissan Hrvatska može izmijeniti u bilo kojem trenutku te je za korisnike obvezujuće u svakom izmijenjenom obliku, zato preporučamo da te izmjene, ukoliko koristite stranicu, pratite na ovoj stranici. Korištenjem ove stranice ste izjavili i potvrdili da ste upoznati s našim uvjetima te da ste s njima suglasni. Korištenje stranice suprotno navedenim pravilima je zabranjeno. Korisnik koji stranice koristi na način koji je u suprotnosti s navedenim pravilima u potpunosti je materijalno i kazneno odgovoran.